Spółki

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa spółek. Pomagamy w tworzeniu i likwidowaniu spółek. Wpieramy procesy łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Przygotowujemy dokumenty i umowy dotyczące przejmowania spółek. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości a także prowadzimy postępowania upadłościowe i naprawcze. Zajmujemy się sprawami nabycia i zbycia udziałów i akcji. Oferujemy usługi z zakresu obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Doradzamy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.