Odszkodowania

Nasza kancelaria świadczy usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowań. Pomagamy w walce z nieuczciwymi ubezpieczalniami i barierami sądowo-administracyjnymi. Zajmujemy się wypadkami komunikacyjnymi z udziałem samochodów, autokarów, rowerów, motocykli i pieszych. Obsługujemy szkody osobowe i uzyskujemy odszkodowania i zadośćuczynienia za takie zdarzenia jak śmierć osoby najbliższej , uszczerbek na zdrowiu, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji. Reprezentujemy klientów, którzy ulegli wypadkowi w pracy lub w drodze do pracy. Zajmujemy się również szkodami rolniczymi powstałymi w związku z pracami polowymi, obsługą maszyn i urządzeń, zniszczeniami plonów rolnych przez zwierzynę. Likwidujemy polisy posagowe. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkód majątkowych (pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież, dewastacja mienia). Uzyskujemy odszkodowania za szkody wyrządzone przez wadliwe decyzje administracyjne. Opiniujemy umowy ubezpieczeniowe Auto casco (AC), od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).