Prawo budowlane

Prowadzimy postępowania z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego. Pomagamy w uzyskaniu od organów administracji samorządowej i rządowej pozwoleń na budowę i innych zezwoleń. Prowadzimy postępowania dotyczące zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Dbamy o ochronę interesów właścicieli nieruchomości w trakcie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Reprezentujemy osoby nie będące inwestorem w zakresie obrony ich praw i interesów związanych z procesem inwestycyjnym. Oferujemy pomoc przy legalizacji samowoli budowlanej. Wspieramy proces organizacji wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy pomoc prawną przy wyodrębnianiu własności lokali. Przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące zarządu wspólną nieruchomością. Prowadzimy sprawy związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dbamy o ochronę interesów developerów i wykonawców robót budowlanych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy o: prace projektowe, roboty budowlane, wykonanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Świadczymy usługi w zakresie rozstrzygania kwestii spornych między wykonawcą, projektantem i inwestorem. Prowadzimy postępowania reklamacyjne i egzekwujemy uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. Dochodzimy odszkodowań z tytułu odpowiedzialności wykonawcy.