Obsługa prawna przedsiębiorstw

Bieżąca obsługa prawna polega na trwałej współpracy kancelarii z jej klientem. Jej celem jest zapewnienie systematycznej opieki prawniczej w celu rozwiązywania pojawiających się problemów natury prawnej i zapobieganiu im w przyszłości. Stała obsługa prawna obejmuje opiniowane i sporządzanie projektów umów i regulaminów wewnętrznych. W skład usługi wchodzi również zastępstwo procesowe. Ponadto w ramach stałej obsługi doradzamy w przedmiocie prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Oferta zawiera również uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach, a także pomoc w windykacji wierzytelności. Bieżąca obsługa obejmuje również prowadzenie postępowań administracyjnych i reklamacyjnych.