Prawo karne

Występujemy w postępowaniach przygotowawczym i przed Sądem we wszystkich instancjach. Bierzemy udział w postępowaniach w charakterze w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego lub oskarżyciela prywatnego. Reprezentujemy pokrzywdzonych, powodów i skazanych w wielu różnorakich spawach, takich jak błędy w sztuce lekarskiej, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wypadki komunikacyjne, przestępstwa korupcyjne, gospodarcze, sprawy karne nieletnich, wykroczenia.